Tlieta, 18

Ħajja ġdida fik!

Salm 150

Halleluia, halleluia, halleluia
Halleluia, halleluia, halleluia
Halleluia, halleluia
Halleluia, halleluia.

Faħħru ’l Alla fit-tempju tiegħu
Faħħruh fil-firxa tas-smewwiet tiegħu
Faħħruh għemejjel tiegħu kbar
Faħħru l-kobor tiegħu bla tarf.

Halleluia, halleluia…

Faħħru ’l Alla bid-daqq tat-tromba
Faħħruh bl-arpa, faħħruh biċ-ċetra
Faħħruh bid-daqq tat-tambur.
Faħħruh biż-żfin u bid-daqq.

Halleluia, halleluia…

Faħħruh bil-kordi, faħħruh bis-sfafar
Faħħruh bid-damdim qawwi taċ-ċimbali
Kull ma jieħu n-nifs
Ħa jfaħħar isem il-Mulej.

Hallelluia, halleluia…