Liturġija Domestika

Sussidju Liturġiku

Xandar il-kelma,
kun preparat f’waqtu u barra minn waqtu,
ikkoreġi, widdeb, wissi, bis-sabar kollu u bit-tagħlim.

2 Timotju 4: 2

Merħba

Merħba għal dan is-sussidju liturġiku. Qegħdin ngħixu żmien partikolari li qiegħed jitlob minna bidliet drastiċi fir-rutina ta’ ħajjitna. Iċ-ċirkostanzi preżenti, fost l-oħrajn, ma jippermettux li niltaqgħu u niċċelebraw il-liturġija f’Jum il-Mulej fil-komunitajiet tagħna. Għaldaqastant, aktar minn qatt qabel, dan iż-żmien ta’ insigurta’ iqajjem fina il-bżonn li nniżżlu l-għeruq tagħna sew fi Kristu Ġesu’, u ningħaqdu fit-talb komunitarju. Dan is-sussidju għandu joffri għajnuna sabiex il-Kelma tal-liturġija tal-Ħadd tiġi ċċelebrata fid-djar, u b’hekk ningħaqdu fl-Ispirtu u fl-għarfien li kull min jiekol mill-istess Kelma huwa sħiħ fi Kristu. Permezz tat-talb fil-familja, dan iż-żmien jgħinna niskopru ukoll il-komunita’ domestika: l-ewwel benniena tal-fidi.

Jiena hu l-qawmien u l-ħajja.
Kull min jemmen fija, ukoll jekk imut, jgħix;
u kull min jgħix u jemmen fija, dan ma jmut qatt.

> Għafas hawn biex tidħol fil-paġna …

Issebbaħ ruħi l-Mulej
Jithenna fih l-ispirtu tiegħi
Għax ħares lejn iċ-ċokon tal-qaddejja tiegħu
U ħwejjeg kbar għamel miegħi

> Għafas hawn biex tidħol fil-paġna …

Jiena d-dawl tad-dinja, jgħid il-Mulej;
min jiġi warajja jkollu d-dawl tal-ħajja.

> Għafas hawn biex tidħol fil-paġna …